Historiska ritningar från uppförandet av Oscar II Fort

För besök till Oscar II fort.
Välj "Evenemang" i menyn för mer info.