Volontär

Anmäl ditt intresse att ingå i KA2Ä (organisation Oscar) som volontär på info@o2fort.se

Beskriv kortfattat dina förutsättningar och eventuella kunskaper.

Vi har regelbundna informationsträffar för nya rekryter.

Vid frågor angående dyl, kontakta C fort på 0706 - 70 14 27 (tjänstetid)